Bilgi Talep Formu

Kamu ve STK'lar

Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, demokratik ve çoğulcu yönetişim, çevre ve sürdürülebilir kalkınma kavramları ışığında tabandan gelen dönüşüm ihtiyacını iyi okuyan kurumlar ve STK'lar hizmet kalitesini iyileştirdiği gibi, daha müreffeh ve kalkınmış bir gelecek idealine doğru adım atıyor.  
blog image

Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, demokratik ve çoğulcu yönetişim, çevre ve sürdürülebilir kalkınma kavramları ışığında gerek Türkiye gerekse dünyada kamu ve STK'lar arasında işbirlikleri çeşitleniyor. Bürokratik süreçlerin karmaşıklığı, kaynaklar üzerindeki kısıtlar ve vatandaş beklentilerinin çeşitlenmesiyle beraber kamu hizmetlerinde kalite sorunu öne çıkarken, yenilikçi ve girişimci dönüşüme ihtiyaç artıyor.

Bu parametreler kamu kurumlarını olduğu kadar başta sektörel dernekler olmak üzere tüm tematik STK'ları da doğrudan ilgilendiriyor. Tabandan gelen dönüşüm ihtiyacını iyi okuyan kurumlar ve STK'lar hizmet kalitesini iyileştirdiği gibi, daha müreffeh ve kalkınmış bir gelecek idealine doğru adım atıyor.  

AGS Global olarak 130'dan fazla ülkede araştırma yapabilme kabiliyetimiz, teknolojik altyapımız, butik perspektifimiz, sosyoloji, siyaset bilimi gibi alanlarda öne çıkan akademik kadromuz, araştıma ve içgörü uzmanlarımız ile sektördeki fırsatları araştırıyoruz.

Memnuniyet ve beklenti, kurumsal itibar ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda multidisipliner bir yaklaşımla araştırma ve içgörünün gücünü sizin için seferber ediyoruz. 

Siz de AGS Global'in Kamu ve STK'lar kategorisinde sunduğu araştırma çözümlerinden faydalanın, paydaş memnuniyetinizi artırın.

Kamu ve STK'lar hakkında hizmete mi ihtiyacınız var? Şimdi bize yazın.

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız