Bilgi Talep Formu

Global Pazar Araştırmaları

Dünyanın 130'dan fazla ülkesinde her sektörden ihracatçılarımız için fırsatları araştırıyor, hedef pazardaki ihtiyacı 360° bütünsel bir yaklaşımla analiz ediyor ve stratejik yol haritaları hazırlıyoruz.
blog image

"Markalaşmada yerelden bölgesele, bölgeselden globale geçiş en öncelikli başarı kriteridir" - Philip Kotler

 

Firmalar açısından büyüme ve kârlılık senaryoları ihracattan, sağlıklı ve sürdürülebilir ihracatın yolu ise global pazar araştırmalarından geçiyor. Küresel ekonomide çetinleşen rekabet şartları ve değişen dış çevresel koşullar ışığında bilinmezlik kat sayısındaki artış, B2C ya da B2B her bir hedef pazardaki müşterilerin davranışlarına ve satış-dağıtım kanallarının özgün yanlarına odaklanarak aksiyon almayı zorunlu kılıyor. Global pazar araştırmaları hedef pazarın bütünsel bir resmini çizmeye imkan tanırken, firmalar açısından ihracat odaklı büyümenin ve markalaşmanın kapısını aralıyor.

Global pazar araştırmaları alanında sunduğumuz çözümler sayesinde firmalar dış çevre analizleri ve saha çalışmaları aracılığıyla, hedef pazarda aşağıdaki sorulara cevap bulabiliyor;

 • Makro-ekonomik ve demografik faktörler
 • Hedef pazarda ürün/hizmet bazlı talep ve büyüme projeksiyonu
 • Hedef kitlenin profili
 • Satış ve dağıtım kanalı yapıları
 • Dış ticaret kompozisyonu
 • Rakipler ve rekabetçi peyzaj
 • Pazardaki teknolojik seviye
 • Trendler
 • Fiyatlama ve kârlılık
 • Pazarı genişleten faktörler ve bariyerler
 • Sektörel regülasyonlar
 • Pazara giriş belgeleri
 • İşbirliği kuruluşları
 • Fuarlar ve diğer etkinlikler
 • Marka algısı ve bilinirliği

: Global Pazar Araştırmaları ile erken davranarak hedef pazarınızdaki potansiyelinizi daha iyi anlayabilir, fırsatlara odaklanabilir, pazar payınızı artırarak rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz.

Global Pazar Araştırmaları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız