Bilgi Talep Formu

Kurumsal İtibar ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları

Kurumsal itibar araştırmaları; kurum değer ve politikalarını belirleyen özgün bir itibar yönetimin en önemli göstergesidir. Doğru itibar yönetimi stratejileri hayata geçirilmediğinde, kurumunuzun itibarı rakipleriniz tarafından yönetilir.
blog image

"İtibar iş sonuçları ve finansal değerlerle yakından ilgilidir. İyi itibar sermayeyi, kaliteli elemanları, müşterileri bir mıknatıs gibi çeker. Sonuçta iyi itibar sadece karlılık değil, yüksek potansiyel vaat eden bir gelecek olarak şirkete geri döner" - Charles Fombrun

 

Bir kurumun hissedarlar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, sosyal kurumlar ve kamuoyu nezdinde izlenimlerin ve algısının toplamı olarak tanımlanan kurumsal itibar, aynı zamanda bir kurumun en önemli varlıklarının başında geliyor. İtibarlı kurumlar; müşterilerini daha kolay etkiler, marka sadakatini artırır, rekabet avantajı sağlar, tedarikçileriyle sürdürülebilir ilişkiler geliştirir, çalışanlarını mutlu eder, kaliteli insan kaynağına daha rahat erişir, kurumsal yapısını dönüştürür ve finansal piyasalarda daha yüksek kredibiliteye sahip olur. Bir diğer deyişle itibarlı kurumlar, sürdürülebilir başarının anahtarını ellerinde tutarlar. Dijitalleşmeden yeşil geleceğe, sosyal sponsorluklardan müşteri ilişkilerinde inovasyona kadar geniş yelpazede birçok faktör kurumsal itibar ve sürdürülebilirliğin motiflerine dönüşmüştür. 

Günümüzde paydaşlar nezdinde kurumsal itibarın sürekli ölçülmesi, geri bildirimler alınması, eksik yönlerin değerlendirilmesi, planlar ve aksiyonlar ışığında giderilmesi kurumsal sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz etmektedir. Kurumsal itibar ve sürdürülebilirlik araştırmaları bu noktada devreye girmektedir. Bir diğer deyişle kurumsal itibarın ölçülmesi; firmaların söyledikleri ile yaptıkları arasında paydaşların algısında oluşan boşluğun ölçülmesidir. B2C ya da B2B her sektörden, ölçek fark etmeksizin tüm kurumlar için kurumsal itibarın araştırılması, kurumun yaşam döngüsünü yani sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen bir unsurdur.  Kurumsal itibarın ölçülmediği durumlarda algı ve itibar firma tarafından değil, rakipleri tarafından belirlenmektedir. Kurumsal itibar ve sürdürülebilirlik araştırmaları aynı zamanda kurumsal kriz yönetimi, kurumsal iletişim ve kurumsal politika başlıklarını besleyen içgörülere açılan kapıdır.

: Kurumsal İtibar ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları ile nicel ve nitel tüm araştırma enstrümanlarını kullanarak kurumunuzun paydaşlar nezdinde itibarını ölçüyor, KPI'lar belirliyor, kurumsal sosyal sorumluluk, kriz yönetimi, kurumsal iletişim ve kurumsal politika ile ilgili aksiyonlarınıza stratejik içgörüler sağlıyoruz. Siz de paydaşlarınız nezdinde kurumsal itibarınızı ölçün, içgörüler ışığında stratejik planlar oluşturun, aksiyon alın ve itibarınızı sürdürülebilir kılın. Kurumsal itibarınızı rakipleriniz değil, siz belirleyin.

Kurumsal İtibar ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız