Bilgi Talep Formu

Yatırım Öncesi Pazar Araştırmaları

AGS Global olarak müşterilerimize yatırım öncesi pazar araştırma çalışmalarında somut ve soyut veriler üzerinden gerçek bir bilgi kaynağı sunmaktayız.
blog image

Yatırım öncesi pazar araştırması fizibilite çalışmalarının en önemli ayağıdır. Fizibilite çalışması, ilgili tüm faktörleri içeren bir projeyi başarıyla tamamlama yeteneğini ve olasılığını ölçmede kullanılan bir analizdir. Ekonomi, teknoloji, yasalar ve planlama gibi yatırımı etkileyen tüm faktörleri incelemektedir. Proje yöneticileri, önemli miktarda zaman ve paraya yatırım yapmadan önce bir projenin potansiyel olumlu ve olumsuz sonuçlarını belirlemek için fizibilite çalışmaları kullanırlar. Bir fizibilite raporu, iş sorununa ya da fırsatlarına yönelik olası çözümleri değerlendiren ve bunlardan hangisinin daha ileri analizler için uygun olduğunu belirleyen bir belgedir.

Yatırım öncesi pazar araştırması, etraflıca hazırlanmış ve yere sağlam basan bir analiz olmalıdır. 

Araştırma çalışması somut ve soyut olmak üzere iki temel esas üzerine bina edilmelidir. GSMH, gelir düzeyleri, demografi vb. başlıklar objektif rakamlara dayalı datalardır. Pazarın tüketim kültürü, alışveriş alışkanlıkları, tercih ve beklentilerle beraber pazarın trendleri ise sübjektif datalara dayanır. AGS Global olarak müşterilerimize yatırım öncesi Pazar araştırma çalışmalarında somut ve soyut veriler üzerinden gerçek bir bilgi kaynağı sunmaktayız.

AGS Global olarak yatırım öncesi pazar araştırması kapsamında sunduğumuz ana başlıklar;

 • Sosyoekonomik yapı
 • Makroekonomik yapı
 • Sektörel regülasyonlar
 • Sektörel pazar büyüklüğü ve büyüme öngörüleri
 • Sektörel trendler
 • Pazara giriş bariyerleri
 • Müşteri analizleri
 • Tercihler / trendler
 • Beklentiler / alışkanlıklar
 • Rakipler ile ilgili güncel bilgiler ve SWOT analizleri
 • Rakiplerin pazarlama ve iletişim aktiviteleri
 • Rakiplerin ürün kategorisi bazında mevcut ve beklenen fiyat aralıkları
 • Rakiplerin ürün kategorileri, pazar payları ve müşteri segmentleri
 • Rakiplerin satış ve dağıtım kanalı yapısı ve trendleri 
 • Rakiplere göre marka konumlandırması
 • Satış ve Dağıtım yapısı analizleri

Yatırım Öncesi Pazar Araştırmaları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız