Bilgi Talep Formu

Yaşam Tarzı ve Segmentasyon Araştırmaları

Markanız için sosyolojiden antropolojiye, finanstan pazarlamaya disiplinerarası yetkinlikle Türkiye'nin her noktasında ve dünyanın 130'dan fazla ülkesinde hedef kitlenizin yaşam tarzını oluşturan desenlere odaklanıyor, onları segmente ediyoruz.
blog image

"Girişiminizin pazarın her yönünü kapsamasını asla beklemeyin. Kilit unsur, benzersiz teklifinize hangi segmentin yanıt vereceğini bilmektir. Ürününüzün kime hitap ettiği, ürünün kendisi kadar önemlidir" -  Jay Samit
 

Küresel pazarlama trendleri markalar açısından "nokta atışı tüketiciyi" bulmaya odaklanmış durumda. Bir ürünün veya hizmetin doğru hedef kitleye pazarlanması ise hedef kitlede var olan farklı yaşam tarzlarının segmentasyonundan geçiyor. Bu yönüyle yaşam tarzı segmentasyon araştırmaları; hedef kitleyi demografik, coğrafi, davranışsal ve psiko-grafik kategorilere ayırmanın ve doğru pazarlama stratejileri oluşturmanın anahtarı niteliğinde. Peki bu yöntem hangi başlıklardan oluşuyor, markalara hangi veri ve içgörüleri sağlıyor?

  • Demografik: Hedef kitleninizin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, gelir düzeyi, kariyeri, etnisitesi ve inancı nedir? 
  • Coğrafi: Hedef kitleniz nerede yaşıyor ya da çalışıyor? Ürün ve hizmetleri hangi kanallardan satın alıyor?  
  • Davranışsal: Hedef kitleniz için satın alma şartları nasıl ve ne zaman olgunlaşıyor? Ürün ya da hizmeti nasıl tüketmeyi tercih ediyorlar? 
  • Psikografik: Hedef kitlenizi benzersiz kılan ne? Kişisel tercihleri ​​ve yaşam tarzları neler? Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorlar? 

Tüm bu faktörlerden hareketle müşteri imajının profillenmesi mümkün. Yani yaşam tarzı ve segmentasyon araştırmaları ile birlikte hedef kitlenin sesine kulak veren markalar, hangi segmentin ürün ve hizmetlere doğru tepkiyi verdiğini öğrendiği gibi, buna göre reklam ve iletişim kampanyaları tasarlayabiliyor. 

Diğer yandan; hedef kitlenin yaşam tarzındaki değişiklikler, dış çevresel faktörler ışığında gelişen yeni eğilimler aynı zamanda bu araştırmaları tamamlanmamış bir sürece dönüştürüyor. Bu yönüyle yaşam tarzı ve segmentasyon araştırmaları; periyodik, sürekli ve tutarlı olmayı gerekli kılıyor.

Yaşam tarzı ve segmentasyon araştırmalarımız ile markanız için sosyolojiden antropolojiye, finanstan pazarlamaya disiplinerarası yetkinlikle Türkiye'nin her noktasında ve dünyanın 130'dan fazla ülkesinde hedef kitlenin yaşam tarzını oluşturan desenlere odaklanıyor, onları segmente ediyoruz.

 : Yaşam Tarzı ve Segmentasyon Araştırmalarının sağladığı gerçek ve kapsamlı içgörü ağı ile hedef kitlenizi doğru seçin, etkin pazarlama stratejileri oluşturun, rakiplerinizi geride bırakın. 

Yaşam Tarzı ve Segmentasyon Araştırmaları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız