Bilgi Talep Formu

İki Büyük Şehirde Altyapı Hizmetlerinden Memnuniyete Işık Tuttuk

Türkiye'nin iki büyük şehrinde, kentsel paydaşlık kavramı ışığında altyapı hizmetlerinden memnuniyeti ölçtüğümüz çalışmamızı başarıyla tamamladık.
blog image

BM 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 6'ıncı maddesi, 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınmasına vurgu yaparken, 11'inci maddesi herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişiminin sağlanmasının altını çiziyor. Covid-19'un sağlık, altyapı ve sürdürülebilirliğe getirdiği yeni açılımlar göz önünde bulundurulduğunda, 2030 hedeflerine dair farkındalığın bir sonucu olarak aksiyon haritalarının daha hızlı hayata geçirileceği düşünülebilir.

Bu aksiyon haritalarının sonucu olarak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan kentleşme oranları ışığında, kent sakinlerinin hizmet sağlayıcılarından beklentilerinin nitelik itibariyle çeşitlenmesi ve boyut değiştirmesi de kaçınılmaz olacak. Bu doğrultuda, kentsel paydaşlık kavramı, tek yönlü işleyen bir şemadan ziyade etkileşimle hizmetleri biçimlendiren yeni bir eko-sisteme işaret ediyor.

AGS Global olarak Türkiye'nin iki büyük şehrinde kentsel altyapı hizmeti alanların, ilgili hizmetlerden memnuniyetini ölçtüğümüz projemizi başarıyla tamamladık. Proje kapsamında müşterimiz için doğru içgörülerden süzülmüş, öngörü ve aksiyon setini oluşturduk. 

Yeni dönemde kentsel paydaşlık, kapsayıcılık, yönetişim çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceğiz.

Siz de AGS Global'in Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Alanında Sunduğu Çözümlerle Tanışın..

Sosyal ve toplumsal araştırma çalışmalarında toplumun gerçek talep ve beklentilerinin hangi yöne evrildiği araştırılmaktadır. Bu sayede kamuoyuna yönelik verilecek mesajların niteliği önceden belirlenmiş olacaktır. AGS Global ailesi olarak sosyal ve toplumsal araştırmalarımızla temel amacımız, paydaşlarımız için en net, en gerçek ve en güvenilir verileri aksiyon planları haline getirerek sunmaktır.

 

Siz de AGS Global'in Marka Bilinirlik ve Algı Araştırması Alanında Sunduğu Hizmetlerle Tanışın..
Pazarlamanın en temel görevi bir markanın satın alınma süreçlerini kolaylaştırmaktır. Fiziksel bulunurluğunun yanında zihinsel ulaşılabilirlik bir markanın olmazsa olmazıdır. Bu ana görevin dışında her şey talidir. Bu aşamada markalar bilinirliğini öne çıkarmalı, pozitif algı oluşturmalıdır. Ürünlerde ve hizmetlerdeki inovasyon bile ancak marka bilinirliğinin öne çıkarılması ve algı yönetimiyle ortaya konulabilir.

AGS Global ailesi olarak yurtiçinde veya yurtdışı hedef pazarlarda B2B veya B2C sektörlerde marka bilinirlik ve algı araştırmalarında müşterilerimizin yol arkadaşı olmaya devam ediyor ve destek oluyoruz.

Gençlik: Algılar ve Ötesi

02 Aralık 2020 | BLOG

TVNET "Makroskop" Programına Konuk Olduk

30 Mayıs 2020 | BASINDA AGS

AGS Global Artık Anonim Şirket

17 Aralık 2018 | BÜLTEN

17. MÜSİAD Expo'da Yerimizi Aldık

25 Kasım 2018 | BÜLTEN

MÜSİAD Çerçeve Dergisi'ne Konuk Olduk

02 Temmuz 2016 | BASINDA AGS

Hedefe ulaşmanız için sizinle çalışmaya hazırız