HAKKIMIZDA

AGS GLOBAL Araştırma & Danışmanlık

 

 

AGS, kuruluşundan bugüne, Türkiye’nin her yerinde ve dünyanın birçok noktasında; profesyonel araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

AGS GLOBAL, ekonomik ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlama ve kamuoyu araştırmaları yapmak, danışmanlık ve kurumsal eğitim hizmetleri sunmak amacıyla faaliyet gösteren profesyonel bir kuruluştur.

AGS, kuruluşundan bugüne, Türkiye’ nin her yerinde ve dünyanın birçok bölgesinde profesyonel araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

AGS, müşterileri ile yürüttüğü tüm projelerde, alanında uzman personeli ve ülkemizin önde gelen akademisyenleri ile ortak akıl prensibiyle doğru verileri en kısa sürede ve en uygun maliyetle sunar.

AGS, danışmanlık hizmeti sunduğu her müşterisiyle birlikte hareket eder, maksimum faydayı sağlayacak çözümler üretir.

AGS ile bağlantısı olan tüm paydaşlarımızın sürdürülebilir kazanımları bizlerin en temel amacıdır.

AGS, ESOMAR vb. meslek örgütleri tarafından belirlenmiş olan etik, teknik ve kalite standartlarına uygun çalışmayı taahhüt eder.

Saha Organizasyonu

Saha Çalışması, soru formunun oluşturulmasından, elde edilen verilerin proje grubuna elektronik ortamda teslimi anına kadar süren, hem operasyonel hem de masa başı çalışmaları içeren, faaliyetler bütünüdür.

Saha Çalışmalarımızda Kullanılan Bilgi Toplama Yöntemleri

Yüzyüze  (rassal örnekleme)

Ana kütle belli ise veri tabanından bilgisayar yardımı ile görüşülecek kişiler belirlenmektedir.
Omnibus, kamuoyu araştırmaları, gibi ana kütlesi belli olmayan çalışmalarda bilgisayar yardımı ile il, ilçe, mahalle, sokak belirlenip görüşmeler yapılmaktadır.

Yüzyüze (kotalı örnekleme)
Çalışmanın türüne ve uygulanacak modellerin niteliğine göre, rassallığın tam sağlanamadığı durumlarda gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan veri toplama yöntemidir.  Kurumsal müşterilerde yapılan araştırmaların çoğunluğu kotalı örnekleme yöntemi ile yapılmaktadır.  Elde edilen veriler ana kütlede belirli olan ya da tahmin edilen müşteri dağılımına, satış rakamları oranlarına göre ağırlıklandırılarak analiz edilmektedir.

Yüzyüze (adresli):
Müşteri memnuniyeti veya B2B araştırmalarda üst düzey yöneticiler, firma sahipleri veya mevcut müşteriler gibi spesifik örneklemlerde derinlemesine analizlerin gerektiği çalışmalarda tercih edilen araştırma yöntemidir.

CATI
Bilgisayar yardımlı telefon görüşmeleriyle veri toplama tekniğidir.

CAPI
Bilgisayar yardımlı yüzyüze görüşmelerle veri toplama tekniğidir.

Gölge Müşteri

Bayi, şube, acenta gibi satış noktalarında verimliliği ölçmek amacıyla, satış noktalarında ki temsilcilerle müşteri gibi görüşerek ürün veya hizmet hakkında bilgi almak suretiyle sağlanan veri toplama tekniğidir.

Derinlemesine Görüşme
Kamuoyu önderleri ve ilgilenilen konunun uzmanları, ürün, hizmet, sektörel ya da istenilen herhangi bir konu hakkında detaylı bilgilerin alındığı görüşme tekniğidir.

Focus Group (Grup Tartışmaları):
Araştırmanın kapsamı ve hedeflenen amaca göre toplumun çeşitli kesimlerinden 4-8 kişilik gruplar halinde bir moderatör aracılığıyla gerçekleştirilen veri toplama tekniğidir.

B2B Görüşmeler
Kurumsal araştırmalarda   derinlemesine görüşme yönteminde açık uçlu sorular yardımıyla yorumların alındığı veri toplama tekniğidir.

Mektup ile
Posta aracılığıyla fikirlerine başvurulması planlanan kişilerden veri toplama tekniğidir.

Masa başı Çalışmaları
Çeşitli kurum ve kuruluşların daha önce yapmış olduğu çalışmalar ve yayınlar kullanılarak yapılan veri toplama tekniğidir.

Vizyon

Vizyonumuz, yeni uygulamalara öncülük ederek talep yaratan, başarısını uluslararası alana da taşıyan, aktif olduğu çalışma alanlarını geliştirebilmeyi ve yönlendirebilmeyi hedefleyen, paydaşları ile ilişkilerinde birbirini destekleyen, tamamlayan ve sinerji yaratan bir şirket olmak

Misyon

Misyonumuz, mükemmelliğin belirleyicisi olarak, etik kurallara ve bilimsel yöntemlere önem vererek, tarafsız bir gözle çözüm ortağı anlayışında geleceği birlikte dizayn etmektir.

Değerlerimiz

♦  Şeffaf bir ekibiz

♦  Açık iletişime inanırız

♦  Tecrübe paylaşırız

♦  Fedakarlığa önem veririz

♦  Çevik bir takımız

♦  Fark yaratırız

♦  İnsana değer veririz

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

Global pazardaki rakiplerinizi egale ederek, yarışı önde bitirmek için AGS Danışmanlığı tercih edin.